Lodewijk van Wingerden

mens-zijn op de planeet die aarde heet- Geboortedatum: 27 augustus 1948 te Neder-Hardinxveld (gem. Hardinxveld-Giessendam) 

- Opleiding: 

* Gymnasium A te Rotterdam/Utrecht 

* Faculteit Godgeleerdheid annex Kerkelijke Opleiding aan de Universiteit te Utrecht 

* Specialisatie Geestelijke Verzorging aan de Rijksuniversiteit te Groningen 

* Postdoctorale opleiding Ethiek in de Zorgsector aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen 

- Werkervaring: 

* Predikant in Protestantse Kerk in Nederland van augustus 1980 - heden; vanaf 2009 emeritus-predikant

- predikant (emeritus) in PG Helvoirt-Haaren van september 2004 - heden 

- scriba Classicaal College voor de Visitatie in Noord-Brabant, Limburg en Reunion Wallonne van mei 2018 - februari 2019 

- scriba Moderamen Regionaal College voor de Visitatie in Noord-Brabant en Limburg van januari 201 - mei 2018 

- visitator Regionaal College voor de Visitatie in Noord-Brabant en Limburg van november 2009 -mei 2018 

-consulent van de Hervormde Gemeente Heusden van juni 2012 - april 2014 

- assessor Moderamen Regionaal College voor de Visitatie in Noord-Brabant en Limburg 

- ziekenhuispredikant in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch van januari 1989 - augustus 2009 

- predikant in de Hervormde Gemeente Sprang van augustus 1984 - december 1988 (in deze periode assessor in het Moderamen van de Classis Heusden) 

- predikant in de Hervormde Gemeente Zijderveld van augustus 1980 - september 1984 

* bestuurslid van de Stichting Taize te Helvoirt van juni 2018 - heden 

* voorzitter commissie sociale begeleiding Ziekenhuisapotheken Noord-Oost Brabant van november 2011 - juni 2019 

* voorzitter vertrouwens- en klachtencommissie Ziekenhuisapotheken Noord-Oost Brabant van juni 2008 - juni 2019